Jean-Francois-le-Roch-president

Жан Франсоа Ле Рок, Претседател на УО на EFIS

Г-дин Ле Рок, Вашата образовна институција нуди една поинаква едукативна програма на француски јазик според француски образовен систем. Од каде се роди идејата за отворање на Интернационалното Француско училиште во токму во Македонија? Идејата се роди на навистина интересен начин, вреден за споделување, затоа што меѓу другото, содржи и мое лично искуство. Факт е дека…