Интервју со Билјана З. Кракутовска и Веселинка Ковачева

Вие сте основоположници на Француската градинка кoja денеска е дел од Француско интернационално училиште. Кои се вашите почетоци и кој ви беше предизвикот за да се постават вистински стандарди за родителите да им овозможат на децата квалитетно образование во Македонија? Билјана З. Кракутовска: Секој почеток е предизвик, а посебно кога станува збор за отворање на…