Interview de Laurent Isel, directeur de l’Ecole Française Internationale de Skopje

ЛОРАН ИЗЕЛ, ДИРЕКТОР НА ФРАНЦУСКОТО УЧИЛИШТЕ ЕФИС: СЕРИОЗНИОТ И ЉУБЕЗЕН ОДНОС ПОМЕЃУ УЧЕНИКОТ И НАСТАВНИКОТ Е КЛУЧЕН ЗА УЧЕЊЕТО Треба да се предизвика интересот на учениците, да се разбуди нивната љубопитност, но тоа не е лесно во време кога се верува дека знаењето е достапно со еден клик или уште полошо, дека е бескорисно и…